Blogg

I et forhold? Hvor lenge skal det vare da?

Har du møtt dem, de som bryter opp, som har sett det grønne gresset på den andre siden?  De som erfarer at det ikke var så grønt likevel og at negative mønstre også blir med over gjerdet, altså deres eget mønster. Kanskje skulle de spurt seg selv om hva de skulle gjort annerledes for å få et varig, likeverdig og sunt forhold?

2 Hufsa145x120

DU ER NORMAL, UENIGHETER ER NORMALT Hvis du tror at alle par rundt deg er perfekte, tro om igjen! Alle har vi uenigheter eller utfordringer underveis – noen også alvorlige problemer. Det er jo akkurat da dere trenger hverandre ved å vise respekt og tro på hverandre.

DU ER FANTASTISK Du er den som vet hva din egenverd er. Mange mister sin seg selv på grunn av partnerens stemning. Din selvtillit og dine tanker om deg selv bør være viktigst uansett andres mening og atferd.

GRENSER OG FØLELSER Mange lider av vold og mange lider i taushet.  Tør du si fra om dårlig oppførsel? Sett grenser, si nei og ikke finn deg i at din verdighet blir krenket. Psykologisk kan man kanskje forklare oppførselen, men det skal ikke være en sovepute. Noen har en dysfunksjonelle væremåte. De mener de er normal men adferden kan faktisk være ødeleggende for seg selv eller andre. Vet dere om dere har en atferd som er bra for dere begge? Hvis ikke er det på tide med en vurdering. Føler deg glad og sunn? Har ditt liv mening? Kanskje trenger du å snakke med en dyktig samtalepartner for å avklare dette.

GI TID OG ROM Partnerne trenger kanskje å være fra hverandre mens de jobber på sine egne personlige problemer. Å gå inn i seg selv, kanskje også tilbake i tid for å finne ut av det, kan kreve mye av din partner eller deg, så vær der for hverandre, gi tid og rom til å gå gjennom prosessen. Fokuser på den som trenger det mest akkurat da.

DINE BEHOV OG INDRE KLOKSKAP Gjør ting sammen og gjør ting for deg selv. Si ifra om dine behov. Dere kan ikke være sammen i alt, i det lange løp vil en av dere føle dere som fanget fugl. Hvis dere er i krise, spør dere kanskje venner om råd. Men du vet ofte best selv. Gi deg tid og ro, og lytt til din indre stemme – det du egentlig vet.

REALIST Har din partner lovet bot og bedring gang på gang? Det er ikke hva de sier men hva de gjør.  Hvis det ikke skjer en endring må du slutte å leve på en drøm. Forhold kan være lik gamle vaner, vi gjør det selv om vi vet at det ikke er bra for oss. Men vaner kan endres, selv om det koster litt, og det vil gagne dere begge. Så slipper dere hopping over gjerdet, uansett hvor fristende grønt det ser ut – fordi dere vet bedre!

LYKKEFØLELSE, JATAKK Du skaper din egen lykke. Vær i et forhold hvor du fortsatt kjenner på lykken og hvor dere begge er villig til å gjøre nødvendige endringer underveis. Så blir det akkurat som i eventyret: «..og så var de lykkelige alle sine dager»

PS: har du enda litt ledig tid – trykk gjerne på linken til min andre webside, kunstsiden