Høysensitivitet

COACHING, VEILEDNING, KARRIEREVEILEDNING OG NETTVERKSKURS.

Jeg har mange kunder som er høysensitiv og jeg er selv høysensitiv, derfor et det lett og intuitivt å være coach/veileder for deg hvis du også er en av oss og ønsker å ha fokus på å finne en bedre hverdag tilpasset ditt karaktertrekk eller finne en jobb eller måte å jobbe på som gjør at du er mer tilfreds. Vi kan også ta JTI  typeanalyse hvis ønskelig, slik at du får satt ord på hva som er dine preferanser og dermed dine styrker, best egnet jobb, kommunikasjon, læring, arbeidsstil,  trivsel og suksess. Du har det best når du er i rette omgivelser, setter noen grenser og lever et liv i tråd med den du er.  Les mer om Høysensitivitet og ta testen lenger ned på siden. Trenger personlig coaching/veiledning  er jeg bare et tastetrykk unna på tlf 976 81 920 eller send en mail

4 Sensitiv60x50

NETTVERKSGRUPPE/KURS. Neste kurs avklares

Nettverksgruppe for HSP som møtes jevnlig for erfaringsutveksling, gode råd til hverandre, gruppecoaching, aktiviteter etc. Jeg er også sertifisert i JTI typeanalyse som brukes underveis og som kan gi deg noen svar iht til din typeologi og din høysensitivitet. Hvis du er interessert i å bli en del av et nettverk, send meg en mail, så skal jeg sende deg invitasjon. Jeg kan også sette opp grupper andre steder hvis det er mange nok interesserte. Mail

Nettverksgruppe, prosess. Små grupper på 8-10 personer, følgende program kjøres torsd./mand. kl 17.00. To-tre ukers mellomrom mellom samlingene. 

Kveld 1: Tema: Psykisk og fysisk påvirkning i hverdagen. Erfaringsutveksling og coaching. Handlingsplan (inntil 2t)

Kveld 2: Tema: JTI analysen, er du introvert eller ekstrovert? Dine preferanser og kvaliteter har også noe å si for din sensitivitet. Analyse fylles ut online før vi møtes. Vi  har  tilbakemelding, erfaringsutveksling og eget hefte m info. Konfidensialitet og trygge forhold.(inntil 2,5 t)

Kveld 3: Tema: Sosialt, parforhold og i arbeid . Erfaringsutveksling og coaching (inntil 2t)

Kveld 4: Tema: Viktig mål fremover som HSP. Sette ditt personlig mål, erfaringsutveksling samt maling av ditt bilde, lerret 40×50 (inntil 3t). Jeg veileder, og du lager et eget bilde som minner deg på ditt mål og hva som er viktig for deg på veien videre  – viktig men uformelt og morsomt. Ingen fasit på hvordan bildet skal være, det velger du.

Sted; Gabelshus Hotell, Gabelsgate 16

Pris som inkluderer alle 4 samlinger, JTI analysen, heftet/rapporten samt malelerret og i tillegg en times personlig coach-samtale er kr 3.300,-  Kan betales i flere rater om ønskelig. Hvis du er interessert – meld deg på. Først til mølla-prinsippet, –  det er påmeldte allerede og små grupper. Kanskje dette er gaven deg selv eller til noen som kan trenge det? Frist for påmelding; 23. september 2019.  Vil du delta:  mail

Det har vært mange fornøyde deltakere og det er jeg glad for, her er noen uttalelser;

«Sissel har holdt et meget spennende og lærerikt kurs for oss. Hun har en fin egenskap med å inkludere alle og leser hver og en av kursdeltakerne godt og tilpasser deretter. Jeg har lært meg en del teknikker for å håndtere min høysensitivitet på en bedre måte og har gjennom kurset satt meg en plan som jeg skal gjennomføre. Jeg kan absolutt anbefale dette kurset til andre» Deltaker

«Det var nyttig å bli bedre kjent med min egen sensitivitet, men spesielt å høre hvordan hverdagen oppleves for andre. I en så liten gruppe opplevde jeg stor åpenhet og var imponert over hvor trygg og raus gruppen var fra første dag. Jeg gledet meg til hvert møte. Sissel er god til skape trygge rammer og hjalp oss til å sette konkrete og praktiske mål for egen utvikling. Jeg satt stor pris på kurset og det eneste jeg syns var dumt var at det er ferdig. Jeg var mest skeptisk til å male et bilde den siste dagen, men selv det var en nydelig opplevelse. Anbefales på det varmeste!» Deltaker

«Det var givende å være i gruppe med deltakere fra alle slags yrker, aldre og livssituasjoner. Vi var med andre ord helt ulike personer, men likevel med et felles ønske om å forstå å benytte oss av vår høysensitivitet bedre. Det var utviklende, morsomt og trygt å være på kurs hos Sissel.» Turid Svensøy

Du finner også informasjon om kurset på min kunstside artbysissel.com. Les mer her:  Kurs for sensitive

MALEKURS

HSP har noe til felles og kan ha godt av å snakke med og har erfaringsutveksling med de «likesinnede», gjennom min workshop er det fokus på deg som type menneske og ditt mål fremover på jobb eller privat. Etter at du har jobbet litt med en modell og identifisert ditt mål som gir deg mening, går vi over i malemodus.  Alle får sitt eget staffeli, sitt lerret, pensler, malefarver, osv. Dere maler /symboliserer målet på lerret. Jeg gir kort innføring i farger med mer og går rundt og hjelper og gir gode råd (jeg er kunstfagutdannet også) Her er ingen fasit på hvordan det skal se ut, det er helt opp til deg. Men det er godt å utrykke seg på lerret og ”leke” litt med farger og form. Er du interessert i å være med på et ettermiddags/kveldskurs, så gi beskjed så setter jeg deg på listen til neste kveld som kjøres.

ANDRE TILBUD

Coaching personlig: samtaler over tid for å finne den beste måten du kan takle stress, hverdagen og jobben. Du kan også inkludere en time med å male et bilde av ditt mål. Jeg tilbyr personlige møter i Oslo eller på Skype, Zoom eller telefon – valget er ditt

Coaching på relasjoner/par; jeg er sertifisert ORSC Coach, og kan hjelpe deg eller dere i relasjonen med utfordringer relatert til vanskelige samtaler, konflikter eller uoppgjorte ting som du bruker mye refleksjon på og som tar lupen av hverdagsgleden din. Familie, venner, bekjente, par

JTI analyse: kartlegging av dine preferanser og egenskaper. Er du introvert høysensitiv eller ekstrovert, og hva har det å si for deg

Karriereveiledning: ved hjelp av analyse og samtale, får du hjelp til å finne best egnet jobb iht til din sensitive styrke, jeg hjelper deg også med cv, markedsføring av deg selv osv.

Høysensitive unge; er i utvikling og skal takle påvirkninger,forventninger, valg og press – Selvtillit og respekt for den de er samt rutiner for å ta vare på seg selv i hverdagen er viktig og avgjørende. En typeanalyse kan også hjelpe dem med å ta karrierevalg eller andre valg.

Høysensitiv mamma; en mamma som er høysensitiv kjenner til tider at energi og overskudd er i minus. Kanskje du i tillegg har et sensitivt barn og? Hvordan kan du håndtere hverdagen, følelsene, gleden, empatien – hvordan kan du bruke din sensitivitet på en god måte både for deg og barna

HØYSENSITIV NORGE

Jeg er medlem, samarbeidspartner og tilbyr kurs, veiledning og blog i Høysensitiv Norge. Vi brenner for den styrken vi (og du) har som sensitiv og er opptatt av at du skal ta vare på deg selv og balansere hverdagen – sette viktige grenser og mestre hverdagen på en god måte. Du kan også få personlig coaching fra tilbyderne her, og selvsagt fra meg.

Les mer her Høysensitiv Norge

OM HØYSENSITIVITET

Har du en sensitiv styrke? Høysensitive har et medfødt og sensitivt nervesystem som bearbeider mer stimuli enn andre. Høysensitive har en naturlig evne til empati og passer derfor ofte inn i yrker som har fokus på og verdsetter mennesker, der kommunikasjon og verdier etterleves. Karaktertrekket har et naturlig talent for mellommenneskelig kommunikasjon og er gode relasjonskapere og gode til å «gjøre andre gode». De trives for eksempel i yrker som service, kommunikasjon, kreativitet og helse og kan være gode ledere.

Høysensitivitet er et personlighetstrekk, og forskning viser at mellom 15-20 prosent av befolkningen har dette trekket i større eller mindre grad. Det er den amerikanske psykologen Elaine Aron som har den grunnleggende forskningen bak høysensitivitet. Hun har forsket på dette siden 1991, og har gitt ut flere bøker om tema, blant annet bestselgerboka ”The Highly Sensitive Person”, som kom ut på norsk i vår. Forskere regner høysensitivitet som medfødt. Personlighetstrekket avspeiler en type overlevelsesstrategi, nemlig det å observere før man handler. Undersøkelser av hjerneaktiviteten hos høysensitive, viser en høyere aktivitet og blodgjennomstrømming i høyre hjernehalvdel. Dette forklares med at den høysensitive har kraftigere og mer finstilte ”antenner” enn majoriteten av befolkningen. Høysensitivitet er ikke det samme som det å være innadvendt. Hele 30 prosent av alle høysensitive utadvendte. Det er mange fordeler med dette; man er blant annet ekstra kreativ og fantasirik, omsorgsfull, samvittighetsfull og har sterk intuisjon Ofte brukes forkortelsen HSP (Highly Sensitive Person) Jeg er selv en av mange HSP og coacher kunder som er HSP. For meg er det en ekstra gave å være høysensitiv og jobbe med mennesker, det gir meg en ekstra dimensjon og noen store «følehorn». Ta kontakt hvis du ønsker en coachingtime eller en prosess.

Test for å kartlegge din sensitivitet;

Elaine Arons test

Eilaine Arons test på vegne av/for ditt barn

Her er en artikkel fra VG, 1 mai 2016 om Høysensitivitet, der jeg bidro

VG_ 20160501_008_U1_Riks

VG_20160501_009_U1_Riks

LEDELSE OG SENSITIVITET

Sensitive ledere er dedikerte til å skape dynamiske, produktive, verdibaserte organisasjoner som ansetter folk som er lidenskapelig engasjert deres arbeid. De tilbyr andre rikelig med anledning til å vokse, noe som gjør at de føler seg verdsatt og respektert.

De gir klare retningslinjer til sine ansatte, noe som eliminerer uklarhet. De er ikke enige i tanken om høy kontroll. I stedet stoler de på og motiverer de andre på teamet sitt til å være kreative og utvikle egne ferdigheter, så de kan nå sitt neste nivå i karrieren. Innovasjon oppstår aldri i et vakum, og derfor verdsetter, bygger og bevarer sensitive store nettverk av mennesker, ressurser og virksomheter.

Samarbeid er høyt verdsatt siden mangfold tilbyr varierte synspunkter som omfatter hele spektrumet av potensielle økonomiske, teknologiske eller finansielle utfordringer. Sensitive tilpasser seg ofte hvert aspekt av deres business, noe som gir dem klarhet i hva som må gjøres for å være konkurransedyktige. Av instinkt vet de hvordan de navigerer seg gjennom motstand mer effektivt enn de fleste andre.

Les artikkel om sensitiv ledelse her; Sensitiv ledelse

Kontaktperson og sertifisert kursholder for Foreningen for høysensitive, med tilbud i hele Norge, i kurset «Sensitiv styrke, et grundig innføringskurs i karaktertrekket høysensitivitet».  Nå er dette dannet om til et forum.