Referanser

 

Her er noen av referansene jeg har fått hos mine kunder

 

referanse

Jeg gikk alltid fra møtene med entusiasme og positiv energi

«Jeg har benyttet Sissel både ifb med ledercoaching i gruppe samt ved et karriereskifte. Jeg opplevde henne som en coach det var lett å få god personkjemi med og hun skaper fort fortrolighet.

Sissel er også flink til å lese enkeltmennesket og til å tilpasse sine læremetoder til den enkelte. Med sin direkte, intuitive og omsorgsfulle personlighet samt gode metoder både rettledet, utfordret og guidet hun meg til å finne mine grunnleggende verdier og kvaliteter som var viktige for meg på veien videre.

De metodene hun brukte var både nyttige og spennende for å hente frem «essensen» i meg, og jeg gikk alltid fra møtene med henne med entusiasme og positiv energi.»

– Karl Einar Sundby-Bagaas, Leder

referanse

Jeg tror alle ville hatt god nytte av å bruke sissel som sparringspartner

“Jeg kom i kontakt med Sissel når jeg fikk meg ny jobb med en helt ny rolle. Sissel er flink til å gi meg god veiledning både i konkrete situasjoner, men også generelt. Hun er også flink til å utfordre deg til å se hva som er dine gode egenskaper og hvordan man kan utnytte disse best mulig. Jeg tror alle ville hatt god nytte av å bruke Sissel som sparringspartner og har allerede anbefalt henne til venner og kollegaer.”

– Kristin Mossing, Project Manager

Jeg vil på det varmeste anbefale sissel som coach

”Sissel er en meget flink og profesjonell coach. Hun møter alltid i god tid og godt forberedt til sine coaching timer. Hun bruker mange forskjellige teknikker og spør de riktige spørsmålene som gir grunnlag for refleksjon og ettertanke. Hun er dyktig til å få deg til å innse at det er du selv som sitter med løsningene. Hun skaper trygge rammer for coachingen slik at det føles godt å kunne dele sine innerste tanker med henne. Jeg har blitt mye mer bevisst på hvordan jeg er som menneske og hvilke kvaliteter jeg har. Nå ser jeg mulighetene og ikke begrensningene lenger! Sissel har en smittsom energi og man kjenner seg glad og full av energi etter en time med henne.

Jeg vil på det varmeste anbefale Sissel som coach!”

– Mette Nymo, teamleder FD, Quality Advisor

Jeg har fått en økt selvinnsikt og hatt svært god nytte av coachingen

”Etter å ha gjennomgått coaching kurs hos Sissel har jeg blitt mer bevisst i forhold til mine sterke og svake sider.

Jeg har fått en økt selvinnsikt og har hatt svært god nytte av coachingen både i jobbsammenheng og privat. Kurset har vært selv utviklende på alle plan og har vært en motivator i seg selv. Det er ingen tvil om at coachingen har bidratt til at jeg har lært mye om meg selv og mine medmennesker og at man ved slik bevisstgjøring enklere når sine mål.”

– Elisabeth Enoksen Skaarnes, Teamleder/Creplan Pilot

Jeg har etter coaching blitt mer motivert til å fortsette som toppleder

«Jeg har etter coaching blitt motivert til å fortsette som toppleder og jeg har blitt mer bevisst på hva jeg kan gjøre og hvilke teknikker jeg kan benytte for takle utfordringer. Det å reflektere over valg og fremtidige beslutninger, får konstruktive tilbakemeldinger og spørsmål, har gitt meg en bedre hverdag.»

– Toppleder, anonym

Både som leder og menneske har jeg hatt stor glede og nytte av timene

”Hensikten med coachingen var å styrke kommunikasjonen mellom lederne og gjøre oss styrket til å kunne løse alle type utfordringer som måtte komme. Alle lederne hadde workshop med Sissel og jeg hadde i tillegg individuell coaching. Det ble tatt JTI profiler av alle slik at vi kunne benytte dette som et utgangspunkt for videre samarbeid med hverandre. Noe som har vist seg veldig nyttig, da man er mere bevisst hva de andre trenger for å øke sitt potensial som ledere. Den individuelle coachingen omhandlet oppfølging av konkrete arbeidsmål, som har gitt resultater i forhold til nye måter å tenke på, økt bevissthet med hensyn til kroppsspråk og språket man benytter i kommunikasjon med andre mennesker. Dette har gitt meg mere arbeidsglede og motivasjon til å kunne håndtere alle type arbeidsoppgaver og utfordringer på en mer konstruktiv måte. Resultatene har blitt bedre og løsningene mere konkrete og  raskere. Coachingen har også gitt meg et nytt perspektiv privat noe som mine omgivelser profitere mye på. Både som leder og som menneske har jeg hatt stor glede og nytte av timene sammen med Sissel. Hun er dyktig til å gi deg et helhetsperspektiv og finne styrkene i deg. Jeg vil anbefale henne på det varmeste.”

– Daglig leder, anonym