Kurs

Lederutvikling og teamutvikling

I arbeid med ledergrupper/team anbefales individuell coaching i en kombinasjon med felles utvikling.

40324180_m

Det anbefales 2-3 felles workshop i løpet av programmet og en ved avslutning av prosessen.  Dette vil skreddersys etter det enkelte teams behov. JTI /Teamkompasset er et godt verktøy for at teamet skal se seg selv – og se hvordan de er sammensatt som team. Ta gjerne kontakt for mer informasjon vedrørende teamutvikling

Evaluering: Fordi coaching-prosessen må bygge på gjensidig åpen- og ærlighet for å fungere, er det viktig at kunden gir tilbakemelding underveis om han ikke er fornøyd med prosessen.

Samtidig er dette ikke en direkte målstyrt prosess, men prosess i ordets egentlige forstand. Derfor må en være åpen for at mål som ble satt opp til å begynne med, kan bli endret underveis. Det kan også være at grundig «dybdearbeid» med verdier/visjoner/»life mission» blir det viktigste.

Coachen skal passe på at kundens agenda og fokusområder blir ivaretatt – kundens ansvar «å gjøre jobben».

COACHING AV TEAM OG LEDERTEAM

Coaching av team og lederteam på ulike nivå og innen områder som bl.a.:

Planlegging

Kommunikasjon

Åpenhet og tilbakemeldinger

Møtekultur

Rutiner og samarbeid

Problem- og konfliktløsning

Eksempel på oppbygging i 4 moduler:

 

COACHING - 4 MODULER

Målsetting er at dere skal lære hvordan dere kan bruke coaching til å både motivere de ansatte samt oppnå bedre resultater. Dere trener ferdigheter som gjør dere til bedre coachende ledere/selgere/medarbeidere – med utgangspunkt i nåværende behov og bakgrunn.

Formålet er at de skal:

 • utvikle seg mer som leder/selger/kollega
 • støtte sine ansatte/kollegaer til  vekst og utvikling
 • være mer direkte i sin kommunikasjon og skape tillitt
 • være helt tilstede uten å miste seg selv
 • ha en konstruktivt samarbeid med teamet/andre mennesker
 • få ”verktøy” til bruk i arbeidet med sine medarbeidere, i sitt daglige arbeid og i forbindelse med samtaler
 • motivere til bedre målsetting og planlegging
 • evaluere seg selv

Dette vil foregå med en blanding av teori og praksis – mye praksis!

1)      GRUNNLAGET

Om grunnfilosofi og Co-Active coachings hjørnestener.

Coachens arbeidsmetoder, teknikker og verktøy

Intuisjon

Motivasjon

Hva kreves det for å være en leder/selger/medarbeider og inneha en coachende stil?

Tillit

Hva kan du tjene på å bruke coaching som et av dine verktøy

Hva er utfordringene med det?

Balanse (”livshjulet”)

 

2) DEG SELV OG DU SOM COACH

For å være god coach må du være kontakt med deg selv, du er ditt eget redskap.

Hvordan finne og bruke dine ressurser i et coachingperspektiv

Dine verdier

Din visjon

Å lytte og være tilstede

Selfmanagement.

Hvordan vi oppfatter ting og bevissthet rundt det (øvelse om antagelser)

Jungs Typologi (personlighetsegenskaper i form av psykologiske preferanser), hvordan bruke din personlighetstype i forhold til deg som coach. Styrker og svakheter

Din personlige handlingsplan for utvikling som Coach

 

3) DEN COACHENDE LEDER/TEAMLEDER

Coaching ovenfor andre. Mot til å være nysgjerrig

Kommunikasjon

Empati

Lytting og sansing. Følelser og reaksjoner

Konflikthåndtering.

Sette grense med respekt

Personalledelse

Teambuilding og samarbeid, relasjonen med de andre

Tørre å spørre når man ikke forstår

Delegering

Hvordan skape og styrke et godt samarbeid (”samarbeids-hjul”)

Etikk

 

4) COACHING I PRAKSIS

Praktisk orientert, hver enkelt prøver ut, integrerer og arbeider med sine coachredskaper og egen profil som coach – samt knyttet direkte til personens reelle prosjekt.

Deg som coach, hvor er du nå, er det redskaper jeg vil fokusere mer på, hva er mitt mål som coach og hvordan vil jeg nå dette målet (”coach-hjulet”)

Coaching i en stresset hverdag – hvilke utfordringer innebærer det?

Avspenning

Hva når jeg selv trenger støtte til å være god coach. Være støtte for andre coachere?

Takle press fra flere kanter

Etikk i praksis.

 

WORKSHOPS

Kan ta for seg ulike tema og verktøy brukt innenfor coaching/leder-og teamutvikling. Deltakerne får se eksempel på en-til-en coaching og får selv prøvet seg som coach hvor de bruker et av verktøyene fra CTI`s ”Toolbox”.

Skreddersyes etter type målgruppe og behov hvor stikkordene kan være for eks.:

 • personal ledelse
 • samhandling
 • ledelse
 • coaching
 • motivasjon
 • lytting
 • balanse
 • kommunikasjon
 • intuisjon
 • avspenning
 • takle press
 • grensesetting
 • tillit
 • delegering

 

MELLOMLEDEREN
 Skal takle presset både ovenfra og nedenfra....

Mellomlederen er selve maskineriet i bedriften og han/hun har en avgjørende rolle er i forhold til bedriftens resultat. Mellomlederens store utfordring er å takle presset ovenfra og nedenfra.

Dette er en aktiv workshop hvor du lærer deg å bruke coachingverktøy samtidig som du blir coachet på dine aktuelle problemstillinger i egen jobb. Gjennom coachingen skal vi hjelpe deg til å bli enda bedre til å hente frem egne og andres ressurser.

Workshopen basert på 2-3 dager, har fokus på enkeltindividet og det å bli en bedre personalleder, bli dyktigere til å motivere dine ansatte, bli bevisst din egen og dine medarbeideres kommunikasjon og bli bedre rustet til å håndtere presset.

Her er det ikke snakk om å lytte til foredragsholdere og få med seg en perm hjem (som du setter i hyllen, og så jobber du videre som før). Nei, her er det praktisk og aktiv jobbing underveis hvor du blir stimulert til å finne egne svar og løsninger. Prosessen munner ut i din personlige handlingsplan med konkrete tiltak som du skal implementere i jobben umiddelbart eller på sikt.

JTI
I tillegg har deltakerne mulighet til å få sin personlige JTI analyse.
JTI (MBTI) er et anerkjent verktøy brukt mye i forbindelse med egenutvkling og teamutvkling. Les mer om JTI på websiden min.