Kurs

Stressmestring, Mindfulness, Yoga

 

IMG_5321

Når det psykiske presset blir så stort at du kjenner det på kropp og sjel, du mister kontrollen, du mestrer ikke, du presterer mer enn det kroppen egentlig har kapasitet til . Da er det på tide å stoppe opp, lete etter hva du trenger for å få balansen og gjøre viktige endringer. (Bildet er en artikkel fra magasinet Kamille hvor jeg gir gode råd og uttalelser)

Styrke og balanse i hverdagen

Kurset kjøres på ettermiddag/kveld 3,5 timer, sammen med Frida Storholt (MediYoga Instruktør og coach i stress og utbrenthet, spesialsykepleier)

Tema for kurset er:

 • Sosialt og i arbeid
 • Psykisk og fysisk påvirkning i hverdagen
 • Introvert eller ekstrovert, hva betyr det for deg
 • Sette deg viktige mål for hverdagen
 • MediYoga som verktøy for å mestre stress og finne din balanse- psykisk og fysisk
 • Vi gjør yoga som passer for alle, kan også utføres på stol ved behov

Stressmestring

Balanse i livet høres så flott ut. Men hva skal til for å kunne si, med hånden på hjertet, at du har det? Hvis du skal starte en endringsprosess for å få mer balanse, krever det noe av deg. Du må ta valg. Du må bli mer egoistisk og mindre opptatt av hva alle andre mener. Du må kanskje gjøre valg som får følger for de rundt deg. Dette krever mot og vilje. Det som skal til for å skape større overskudd i en travel hverdag, både privat og i arbeidssammenheng, henger ofte sammen med egen motivasjon, livsstil, motivasjon og mestring og hvordan du takler stress og tidspress.

Stress kan oversettes fra det engelske ordet belastning. Med det trenger nødvendigvis ikke være noe negativt. Hjernen trenger belastning, utfordringer og læring. Kroppen trenger belastning for styrke muskler. Stress er viktig for å utvikle deg og holde motivasjonen oppe. Men det er når det psykiske presset blir så stort at du kjenner det på kropp og sjel, når du føler at du mister kontrollen, når du ikke mestrer lenger – at du må stoppe opp og gjøre endringer. Når du presterer mer enn det kroppen egentlig har kapasitet til, må du leter etter hva du trenger for å få balansen.  Når du innser hva du trenger, har du svarene for å snu situasjonen til noe positivt for deg selv, og tenke forebyggende fremover. Dette kurset skal hjelpe deg til å finne noen av svarene.

Etter endt kurs skal deltakerne kunne

 • Være bevisst hva som bidrar til balanse i eget liv
 • Sette ord på langsiktige tanker og viktige verdier
 • Identifisere ”stoppere”
 • Være oppmerksom på egen rolle og tydelighet i den
 • Bidratt til erfaringsutveksling
 • Blitt inspirert av erfaringsutvekslinger og ideer fra deltakerne og kursleder
 • Føle seg inspirert til å gjøre endringer og prioritere annerledes
 • Sette opp en konkret handlingsplan for å få en mindre stressende hverdag

Innhold

 • Selvledelse
 • Visjon – langsiktig planlegging
 • Verdier – dine viktige ”byggesteiner”
 • Sabotøren – hva hindrer du deg selv i å gjøre?
 • Rollen din (tydelighet, oppgaver, tidsbruk, forventninger)
 • Kommunikasjon
 • Stressmestring og balanse i hverdagen
 • Prokastinering – om å utsette
 • Prioriteringer
 • Endring av gamle vaner, innstillinger osv.
 • Motivasjon
 • Kick off

Arbeidsmåter

Vi legger opp til mange aktiviteter gjennom oppgaver, erfaringsutvekslinger og dialog. Du må regne med en del gruppearbeid og egenrefleksjoner, og utarbeidelse av egen handlingsplan

MINDFULNESS I HVERDAGEN

Mindfulness betyr tilstedeværelse – man trener på å være oppmerksom og til stede

Det kan føre til:

 • økt prestasjonsevne
 • bedre konsentrasjon
 • styrker immunforsvaret
 • forebygger stress
 • gi større arbeidsglede og overskudd

Når man er i dårlig humør, vil man helst kvitte seg med negative tanker og følelser. Mindfulness handler om å gjøre det motsatte. Man kommer de negative tankene i møte ved å observere og anerkjenne , ikke dømme, men akseptere og legge merke til tankene uten å handle. Slik utvikler man evne til å tillate det som er tilstede, bare å være der uten å flykte. Det gir deg et nytt og bedre forhold til deg selv og mer kontroll og stabilitet.

Vi bruker skjema som konkretiserer personlige handlinger gjennom workshopen som tar for seg disse tema;

 • Mindfulness hva er det i forhold til ”meditasjon”
 • Fysisk og mental trenging er viktig – kroppen er din viktigste ressurs
 • Skape nytt forhold til tankene
 • Attribusjonstiler, tolkning egne tanker.
 • Være til stede der du er, aksept og ikke dømmende
 • Stress og livskvalitet
 • Identitet og verdier.
 • Mindfulness i hverdagen med øvelser