Kurs

Karriereveiledning og utvikling i jobb

Hvordan lykkes i jobb og karriere enten du vil vokse internt eller vil søke en annen jobb eksternt. Pakken bygges opp i flere moduler og vi kan skreddersy din egen pakke. Kurspakke også for grupper.

New Career Puzzle Showing Future Employment Or Occupation

Del 1 (5 timer) Noen av disse tema kan belyses:
• Din merkevare, faglig og personlig
• Markedsføring av deg selv
• Dine verdier
• Din personlige visjon
• Karriereplanlegging
• Kompetansevurdering
• Annonseanalyse
• Profesjonell CV og søknad
• Strategisk søk, muligheter
• Nettverkslisten
• Intervjuet – forberedelser

Del 2 (2 timer):
• JTI Analyse, hvilken type er du

JTI (MBTI) er et anerkjent verktøy brukt mye i forbindelse med egenutvikling og teamutvkling. Det er ingen test, det gir ingen gode / dårlige resultater eller riktige / gale svar. Det bygger på en positiv innstilling til mennesker og er ikke evaluerende. Formålet med denne analysen er å se deg selv og bli en enda bedre utgave av deg selv.

Resultatet av JTI forteller hvor klart og entydig du ser og opplever deg selv og det vil gi deg en god selvinnsikt med tanke på dine sterke sider, din karriere og ditt potensial. Den forteller også om din ledelse, kommunikasjon, lærings- og arbeidsstil, prefererte arbeidsoppgaver, problemløsning, trivsel og suksess. Deltakerne får en 10 siders personlig rapport, samt et hefte om JTI.

Del 3 (3 timer) Tema som kan belyses:
• Vurdering av dine styrker og ditt potensiale
• Hva vil du videre/hva vil du ikke
• Selvtillit og selvrespekt
• Videre jobbsøkerprosess og karriereutvikling
• Profesjonell og selvdreven arbeidstaker
• Hvilke kriterier stiller du til nåværende / neste arbeidsplass
• Nettverkslisten din
• Forhandling i forbindelse med tilbudet og lønnen
• Hvordan planlegger du tiden din videre – strategien for de kommende år

Karriere / utviklingspakken kan bygges opp på andre måter, ut fra ditt ståsted og ditt ønske. Du kan plukke og mikse de ulike tema som du har behov for. Prosessen bør gå over en viss periode hvor vi treffes jevnlig hver annen uke eller etter ditt behov. Vi kan treffes på møterom eller vi kan ha samtaler på telefon eller skype, det velger du.