Kurs

Konstruktiv konflikthåndtering/vanskelig samtale

Hvordan møte og jobbe med konflikter og vanskelige samtaler

For å gjøre ledere/ansatte mer bevisst på hvordan de møter og jobber med konflikter

19122626

Kurset skal:

  • Gi dem refleksjoner om å møte og jobbe med konflikter på forskjellige måter
  • Gi dem innspill på hvordan skape en «vinn-vinn-løsning»
  • Lære å se konflikter gjennom flere briller/en annen synsvinkel
  • Lære hva kommunikasjonen gjør for relasjonen og den vanskelige samtalen
  • Kjerneferdigheter og verktøy, modeller, øvelser og en konret handlingsplan

ORSC – Relasjonskompetanse og systemforståelse

Jeg har gått videregående coachingprogram i ORSC (Organisational and Relationship Systems Coaching).

Dette er det første av sitt slag i Europa og er et veldig matnyttig og interessant studie, som har gått over flere moduler i Oslo og London hvor vi har hatt amerikanske lærere som er psykoterapeuter/coachere.

Relasjonssystemer Relasjonen er bevegelig og sammensatt, og alltid et dynamisk resultat av alle eksisterende elementer mellom personene (for eksempel holdninger, handlingsmønstre, utsagn, kroppsspråk, engasjement, etc.). Endring i ett eller flere av disse elementene påvirker alltid helheten. På samme måte som når for eksempel en positiv eller negativ endringer vedrørende et medlem i et team har en påvirkning på hele teamet. Denne helheten og kompleksiteten rundt elementene i en relasjon kaller man på engelsk ”relationship systems”

 

Noen områder hvor dette kan brukes er for eksempel:

Medarbeidere som har vanskelige forhold /relasjoner

Forhold mellom medarbeider og leder

Ny i jobb (el. ny i tillitsvalgtrollen)

Relasjoner i et team eller avdeling

Vi har en grunnleggende forståelse og ferdigheter i det å coache det forholdet som oppstår mellom 2 eller flere personer, uansett om de er kolleger, nettverk, prosjektteam, ektefeller eller lignende. De bruker modellen for relasjonscoaching og ser forskjellene mellom å coache individer og å coache  selve relasjonen som individene er i.

Vi har en grunnleggende forståelse for relasjonens mangfold og bruker flere verktøy og praktiske øvelser for å bidra til kundenes ekstraordinære prosesser.