Kurs

JTI typeanalyse, hvilken type er du, hvilken rolle har du i et team?

Jeg er sertifisert i JTI (Jungiansk Type Index/MBTI) og har eksamen via organisasjonspsykologene Optimas. Det finnes mange forsekjellige tester/analyser i markedet og for en del år siden påtok Veritas (nå DNV-GL) seg ansvaret for å sertifisere psykologiske tester som kan dokumentere at de tilfredsstiller svært strenge krav til både reliabilitet og validitet – JTI er klart innenfor og innfrir disse kravene.

29371799_m

Det er ingen test, det gir ingen gode eller dårlige resultater, heller ingen  riktige eller gale svar.

JTI er konstruert for å vise retningen av likeverdige preferanser. Det  bygger på en positiv innstilling til mennesker og er ikke evaluerende.

Formålet med denne analysen er å se deg selv og bli en enda bedre utgave av deg selv, en enda bedre leder eller en bedre konfliktløser osv.

Resultatet av JTI forteller hvor klart og entydig du ser og opplever deg selv som det ene eller det andre. Det vil gi deg en god selvinnsikt med tanke på dine sterke sider, ditt potensial, karriere, ledelse, kommunikasjon, lærings- og arbeidsstil, prefererte arbeidsoppgaver, problemløsning, trivsel og suksess.

Du vil i etterkant av tilbakemeldingsmøtet får en 10 siders personlig rapport, samt et hefte om JTI.

Teamkompasset

I tillegg bruker jeg JTI i teamutviklingsarbeid gjennom Teamkompasset med fokus på mål, arbeidsfordeling, arbeidsmåter og menneskelige/ mellommenneskelige forhold.

Ut fra din JTI-typeologi får du svar på hvem du er i et team;

Veileder

Nytenker

Formidler

Idèutvikler

Iverksetter

Gjennomfører

Kvalitetssikrer

Opprettholder.

Vi ser på om teamet er godt sammensatt slik teamet jobber i dag og eventuelt hva dere bør gjøre/fokusere på fremover for å få det beste ut av teamet og hver enkelt deltager i teamet.