Coaching

Behov for utvikling i jobb eller karriere?

Individuell prosess

14768317_l

 

Del 1 (5 timer). Noen av disse tema kan belyses:

Din merkevare, faglig og personlig

Markedsføring av deg selv

Dine verdier

Din personlige visjon

Karriereplanlegging

Kompetansevurdering

Annonseanalyse

Profesjonell CV og søknad

Strategisk søk, muligheter

Nettverkslisten

Intervjuet – forberedelser

Del 2 (2 timer);

JTI Analyse, hvilken type er du?

JTI (MBTI) er et anerkjent verktøy brukt mye i forbindelse med egenutvkling og teamutvkling.

Det er ingen test, det gir ingen gode/dårlige resultater eller riktige/gale svar.

Det  bygger på en positiv innstilling til mennesker og er ikke evaluerende.

Formålet med denne analysen er å se deg selv og bli en enda bedre utgave av deg selv. Resultatet av JTI forteller hvor klart og entydig du ser og opplever deg selv og det vil gi deg en god selvinnsikt med tanke på dine sterke sider, din karriere og ditt potensial. Den forteller også om din ledelse, kommunikasjon, lærings- og arbeidsstil, prefererte arbeidsoppgaver, problemløsning, trivsel og suksess. Deltakerne får en 10 siders personlig rapport, samt et hefte om JTI.

Del 3 (3 timer) Tema som kan belyses;

Vurdering av dine styrker og ditt potensiale

Hva vil du videre/hva vil du ikke

Selvtillitt og selvrespekt

Videre jobbsøkprosess og karriereutvikling

Profesjonell og selvdreven arbeidstaker

Hvilke kriterier stiller du til nåværende/neste arbeidsplass

Nettverkslisten din

Forhandling ifb.med tilbudet og lønnen

Hvordan planlegger du tiden din videre – strategien for de kommende år

Karriere-/utviklingspakken kan bygges opp på andre måter, ut fra ditt ståsted og ditt ønske. Du kan plukke og mikse de ulike tema som du har behov for . Prosessen bør gå over en viss periode hvor vi treffes jevnlig hver annen uke eller etter ditt behov. Vi kan treffes på mitt kontor vi kan ha samtaler på telefonen, det velger du.

Ring meg, så avtaler vi din pakke og hvordan du skal investere i din fremtid. Jeg tar gjerne et uforbindtlig møte med deg,slik at du får stilt dine spørsmål og får kjent godt etter om det er dette du vil;-)

KARRIEREPLANLEGGING, grupper

Kurs som går over 3 dager – inntil 20 deltakere – 2 veiledere

TEMA:

Det du kan:

Kartlegging av kompetansen

Om CV

– eksempel på en god CV

– hjelp til å skrive din CV/søknad

Å søke jobb:

Nettverk

Stillingsannonser

Telefonsamtalen

Eksempel på en søknad og sjekkliste for søknad

Åpen søknad

Intervjuet

Veien videre

Egen handlingsplan

Etter dette kurset vil deltakerne ha utarbeidet sin egen cv, laget presentasjon til bruk i intervju, gjennomført intervjutrening og fokusert på egen handlingsplan