Coaching

Behov for en-til-en coaching, personlig utvikling eller karriereveiledning?

En coachingprosess som går vanligvis over 3-6 mnd. med til sammen 8-10 møter pluss innledende møter. Men jeg skreddersyr gjerne etter ditt behov og du kan starte med færre timer og bygge på etterhvert.

 

16128540_mPraktisk gjennomføring:  Coaching-prosessen begynner med en innledende samtale. Hensikten er å bli nærmere kjent og å åpne for gjensidig tillitt og åpenhet.

I denne første samtalen klargjøres fokusområder og målsetninger, samt «livshistorie» og nå-situasjon. Logistikken avklares: avtaler, tidsskjema, møtested/telefon, betaling osv.

Tidsperspektiv: Ofte som en prosess med 8- 10 møter på møterom/annet møtested eller pr. telefon/Skype etter avtale. Men du kan få enkelttimer eller skreddersy omfanget slik du vil, for eksempel starte med 3-4 og eventuelt bygge på!!

En prosess: Opplegget har vist seg å fungere bra. Alternativt kan en ha noe lengre møter med større mellomrom; dette kan vi skreddersy sammen. Den hyppige frekvensen, gir en viss dynamikk i prosessen. Det vil bli gitt «oppgaver» og spørsmål til refleksjon hver gang, og dette medvirker til at prosessen fortsetter mellom møtene. Mange føler behov for et lengre opplegg og utvider til en 6 mnd. prosess. Etter den første «intense» coaching-perioden kan det være aktuelt med et møte hvert halvår for å følge opp prosessen.

Jeg tilbyr JTI/MBTI (typeanalyse) i kombinasjon med coaching som verktøy for utvikling for enkeltpersoner og Teamkompasset for team. Dette hjelper deg til å se deg selv bedre og utnytte styrkene dine mer, både i jobb og privat sammenheng.

Jeg bruker også The Coaching Game, utviklet av Points of You Ltd. Dette unike verktøyet kan brukes på mange måter – i 1-1 samtaler, i grupper og team. Det driver prosesser på en helt unik måte. Det åpner opp nye synsvinkler og skaper uventede oppdagelser som fører til større innsikt og motiverer til handling.